A hivatalos dokumentumok, például házassági anyakönyvi kivonatok, születési anyakönyvi kivonatok és ehhez hasonló okiratok fordítása nagy precizitást igényel. Mivel ezek a fordítások hivatalos dokumentumnak számítanak külföldön is, a gyakorlat az egyes országok esetén eltérő lehet.

A bírósági fordítást bírósági tolmács végzi, aki nyilatkozatával és aláírásával garantálja, hogy a fordítás tökéletesen megfeleljen az eredetinek. Az aláírás hitelességének megerősítése Apostille segítségével történik, amelyet kinyomtatnak, rögzítenek vagy csatolnak a dokumentumhoz.

Mi az az Apostille tanúsítvány?

Valószínűleg sokan még egyáltalán nem hallottak az Apostille tanúsítványról. Ez egyfajta bélyegző, amelyet 1961. október 5. napjától kezdve, azaz a Hágai Egyezmény aláírása óta használnak közokiratok hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére, ezzel egyszerűsítve a hivatalos dokumentumok felülhitelesítésének folyamatát.

Az egyezmény aláírásakor az aláíró államok egyetértettek abban, hogy egy külföldi okmány felülhitelesítése érdekében elegendő, ha abban az államban, ahol a dokumentumot kiállították, egy Aapostille-bélyegzőnek nevezett bélyegzővel azt hitelesítik. Ez jelentősen lerövidíti a hivatalos dokumentumok hitelesítésének folyamatát, azonban az egyes országok sajátos követelményeire továbbra is figyelni kell.

Mely dokumentumokhoz szükséges Apostille-bélyegző?

Az Apostille-bélyegzőt egy adott állam különféle hatósági dokumentumain alkalmazzák, amellyel igazolják a dokumentumon szereplő hivatalos személy bélyegzőjének és aláírásának hitelességét, de annak tartalmát nem.

És melyek azok a hivatalos dokumentumok, amiknél szükségünk lesz Apostille-bélyegzőre? Ezek a következők:

  • az állami bírósági hivatalok, az ügyészségi és a bírósági végrehajtói szervek és tisztviselők által kiállított dokumentumok;
  • közjegyzők által kiállított és közjegyző által hitelesített közigazgatási dokumentumok;
  • hivatalos feljegyzések a nyilvános könyvek bejegyzéseiről;
  • ügyleti képviselet meghatalmazások magánokmányokon (ítéletek, születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, állampolgársági bizonyítványok, oklevelek, átiratok…)

Kik illetékesek az Apostille tanúsítványok terén?

Ha Apostille tanúsítvány általi hitelesítésre van szüksége, fel kell vennie a kapcsolatot az illetékes járási bíróságokkal vagy az Igazságügyi Minisztériummal. Ott tudják igazolni a dokumentumot aláírói bírók, közjegyzők, bírósági tolmácsok személyek aláírásának hitelességét.

Egy fontos különbségre érdemes figyelni. A közjegyző aláírását csak az a járási bíróság igazolhatja, amelynek illetékessége a jegyző székhelyén van, míg a bírósági tolmács aláírását kizárólag az Igazságügyi Minisztérium igazolja.

Apostille tanúsítvány bírósági fordításhoz

Amennyiben bírósági fordítás hitelesítésére van szüksége, tisztában kell lennie azzal, hogy ez egy nagyon precíz eljárás, amelyet kizárólag szakmailag képzett fordítók, úgynevezett bírósági tolmácsok végezhetnek. De mielőtt beküldené dokumentumát fordításra, ki kell derítenie, hogy a dokumentumot Apostille tanúsítvánnyal is kell-e hitelesíteni.

Ha kiderül, hogy a bírósági fordítást Apostille tanúsítvánnyal is el kell látni, akkor először az eredeti dokumentumot kell hitelesítenie a dokumentumot kiállító bíróságnál, majd a bírósági tolmács ezt követően egyben tudja lefordítani Önnek a dokumentumot és az Apostille bélyegzőt.

A hitelesítés kritériumai államtól és intézménytől függően változhatnak.

Mivel egyes országokban eltérőek a hitelesítés szabályai, ezért érdemes ezeknek alaposan utánajárni. Például egyes országokban az Apostille bélyegzőnek az eredeti példányon és a fordításon egyaránt szerepelnie kell. Ebben az esetben az Apostille-t az eredeti dokumentumon helyezik el, ezt követően a bírósági tolmács lefordítja az iratot és az Apostille-t, majd a fordításra is helyeznek egy Apostille-t.

Az előírások intézményenként is eltérőek lehetnek, ezért előre ki kell deríteni, hogy csak a forrásdokumentumon, csak a fordításon vagy mindkettőn fel kell-e tüntetni az Apostille tanúsítványt.