Nehéz meghatározni, melyik nyelvet a legnehezebb megtanulni, mivel ez attól függ, melyek azok a nyelvek, amelyeket már ismerünk. Ezt szem előtt tartva próbáltunk összeállítani egy listát azokról a nyelvekről, amelyek elsajátítása rendkívül nehéz, persze csak abban az esetben, ha egyik rokon nyelvét sem beszéljük.

1. Mandarin

Egy egyértelmű választás. A világ legnagyobb számban beszélt nyelvét különös módon nehéz megtanulni. Ez egy tonális nyelv, melyben az írásrendszer mindegyik hangja 4 módon is ejthető. A mandarin ráadásul tele van homofonokkal, idiómákkal és aforizmákkal. Ezekre egy külföldinek meglehetősen nehéz ráérezni, és ezt a szimbólumok ezrei sem könnyítik meg.

2. Arab

Az arab nyelvben minden betűt 4 különböző módon lehet leírni. A magánhangzókat írásban nem jelölik, ami rendkívül meg tudja nehezíteni egy arab szöveg fordítását. Az arab nyelvben is sokféle nyelvjárás fordul elő, tehát az arab Egyiptomban egészen más, mint például Szaúd-Arábiában.

3. Magyar

A magyarban fellelhető rengeteg eset miatt a világ legnehezebb nyelvtanai közé sorolandó. Az ragokat az igeidők és a birtokviszony jelölésére használják, nem pedig a szórend meghatározására. A magyarban található kulturális elemek is valódi kihívássá teszik a nyelvtanulást.

4. Japán

A japán nem annyira nehéz, ha beszédről van szó, legalábbis a Mandarinhoz képest. Ami viszont nehéz, az az írás. Mielőtt még megtanulnánk leírni alapvető dolgokat, több ezer különböző karaktert kell megtanulnunk. Ráadásul 3 különböző írásrendszere is van – hiragana, kandzsi és katakana.

5. Finn

A magyarhoz hasonlóan a finn nyelv is rendkívül bonyolult nyelvtannal rendelkezik. Sokféle személyragot használnak az igeragozás során, amit meglehetősen nehéz elsajátítani mondjuk egy angol anyanyelvűnek. Az igékre a fokváltakozás is hatással van. A főneveknek sokféle esete van, ami pokollá teszi a nyelvet azok számára, akik nem beszélik.

Ráadásul tele van köznyelvi fordulatokkal, ami azt jelenti, hogy miután megtanultuk a nyelvet hivatalos módon használni, még mindig hosszú út áll előttünk.

6. Koreai

A koreai a legelterjedtebb olyan nyelv, ami más nyelvekkel nem áll kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy maga a nyelv teljesen egyedi, és emiatt akár a lista elejére is kerülhetett volna. Tele van olyan dolgokkal, amelyeket egy angolul beszélő furcsának találhat, például a mondatok gyakran végződnek cselekvést kifejező igékkel.

7. Navaho

A navaho egy olyan nyelv, amely az igékről szól. Még a leírások is igével történnek, ezért sok általunk használt melléknevet nem is lehet egyértelműen lefordítani erre a nyelvre. Ezenkívül a nyelv tele van olyan hangokkal, amelyeknek a legtöbb modern nyelvben nincs megfelelője.

8. Izlandi

Noha az izlandi nem mondható nyelvi izolátumnak, mégis pusztán 400 ezren beszélik egy távoli szigeten. Ezeréves története során lényegében alig változott. Ahelyett, hogy idegen nyelvekből vennének át szavakat az új fogalmakra, vagy újakat találnak ki, vagy egy régi szónak adnak új jelentést. Potenciálisan ezt a nyelvet a legnehezebb távolról megtanulni, mivel kevés az online elérhető anyag.

9. Lengyel

Noha a lengyel nem annyira megrázó, mint a magyar, mégis 7 különféle esete van. Ezenkívül egy bonyolult és összetett nemi rendszerrel van összekötve, amely kulcsfontosságú a nyelv folyékony ismerete szempontjából.

10. Baszk

A baszk nyelv írott és beszélt formái a koreaihoz hasonlóan minden más nyelvtől különböznek. 5 dialektussal is meg kell küzdenünk, tehát bár lehet, hogy kevésbé nehéz, mint a koreai, korántsem ugyanaz.