Az amerikai piac a világgazdasági tevékenységek mintegy 30% -át teszi ki, ez remek lehetőségeket nyújthat egy új vállalkozás elindítására. A vállalkozásalapítás bonyolult folyamata, a foglalkoztatással és az adózással kapcsolatos jogi előírások azonban komoly akadályt jelenthetnek azok számára, akik az amerikai piacon szeretnének befektetni, főleg, mivel az idegen nyelvvel is meg kell küzdeniük.

Amerikai Egyesült Államok – a lehetőségek vagy kihívások földje?

327 milliós lakoságával az Amerikai Egyesült Államok hatalmas fogyasztói piaccal rendelkezik, mind a hazai, mind a külföldi befektetések számára, így nem meglepő, hogy a világ legnagyobb gazdasága sok külföldi vállalkozó számára jelent vonzó alternatívát.

Méretéből kifolyólag az Amerikai Egyesült Államok egyszerre számos lehetőség és megannyi kihívás földje is, mivel az amerikai piacon nem egyszerű elismertségre szert tenni. Az egész ország szövetségi rendszerre épül, melybe mind az 50 állam beletartozik, ami azt is jelenti, hogy a jogi előírások államonként eltérőek lehetnek, ezért jól meg kell őket ismernünk, ha az USA piacára szeretnénk lépni.

Az amerikai piacon való megjelenés

Mielőtt az Egyesült Államokba történő befektetés mellett döntünk, összpontosítsunk először a legmegfelelőbb vállalkozási forma kiválasztására. A világ többi országához hasonlóan az Egyesült Államoknak is megvannak a saját szabályai a különféle vállalkozási formák megalapítására, valamint éves követelményeire vonatkozóan.

A leggyakoribb vállalkozási formák a vállalatok (corporations), a korlátolt felelősségű társaságok (LLC) és a partneri társulások. Mindegyiknek megvannak a maga előnyei, és a választás elsősorban jogi és üzleti tényezőktől függ; arra is figyelnünk kell, hogy mindegyik forma esetében annak az államnak a törvényei lesznek az irányadók, ahol a vállalkozást megalapítjuk.

A partneri társulás kivételével mindegyik vállalkozási forma megköveteli, hogy minden dokumentumot az adott állam kormányához nyújtsunk be. Az amerikai törvények ezeket a vállalkozásokat jogi személyként kezelik; fizetésképtelenség esetén a társaság így csődöt hirdethet anélkül, hogy kockáztatná a tulajdonosok személyes vagyonát.

Az Egyesült Államok legelterjedtebb vállalkozási formái

Vállalatok

Az Egyesült Államokban sok külföldi cég vállalatként működik, mindenhol az adott állam szabályait követve. Gyakran előfordul, hogy egy társaság az egyik állam jogszabályai alapján jön létre, míg bejegyzett székhelye egy másikban van. Ennek ellenére a leglogikusabb lépés ott céget alapítani, ahol üzleti tevékenységet szeretnénk folytatni. Ennek során Alapítási Igazolást kell benyújtanunk a választott állam államtitkára részére.

A vállalatok belső felépítése és alapszabályai minden államban hasonlóak, egyúttal  az egyes vállalatok igényeihez is szabhatók. Egy amerikai vállalat igazgatója akár külföldi állampolgár is lehet, azonban csak természetes személyként lehetnek azok, külföldi cégként nem.

A leggyakoribb forma a „C” típusú vállalat, amelynél a nyereség után társasági szintű jövedelemadó kerül felszámításra a cég tulajdonosától függetlenül. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosok között felosztott nyereség után duplán adóznak; egyszer a vállalatok, és egyszer a tulajdonosok szintjén. Az amerikai cégek ezt elkerülhetik, egy „S” típusú vállalat létrehozásával, amely a külföldi vállalatok számára nem elérhető.

Fióktelep

A külföldi társaságok dönthetnek úgy is, hogy fióktelepet nyitnak az Egyesült Államokban, de ez a lehetőség nem ajánlott, hacsak egy amerikai ügyvéd kifejezetten ezt nem javasolja nekünk. Ebben az esetben a cég a többi amerikai cégre is érvényes adózási és szervezeti szabályrendszer alá tartozik.

Korlátolt Felelősségű Társaság (LLC)

A korlátolt felelősségű társaságot a társaság tulajdonosaiból álló tagok vezetik. Ebben az esetben eldönthetjük, hogy vállalatként adózó társaságnak minősülünk-e, vagy a jövedelem után a tagok szintjén is történhet az adózás. A tagok személyes felelőssége befektetéseikre korlátozódik.

Partneri Társulások

Bármely külföldi cég dönthet úgy, hogy együttműködik egy másik szervezettel, és azzal együtt üzleteljen az USA-ban. Bár nem feltétlenül szükséges vagy kötelező, de ebben az esetben ajánlott írásbeli megállapodást kötni. Ez történhet akár szóbeli megegyezés által, vagy akár bármilyen dokumentáció vagy állam részére történő bejelentés nélkül is.

Minden új USA-ban alapított vállalkozás azonosításához és az adóbevalláshoz a cégeknek Szövetségi Adószámot (EIN) kell igényelniük az Adóhivataltól.

Az összetett amerikai adórendszer minden külföldi vállalkozó számára nehezen érthető

A jövedelemadóról szóló jogszabályok az Egyesült Államokban sokat változtak az elmúlt harminc évben, de komplexitása miatt szövetségi, állami és helyi szinten is még mindig okozhatnak nehézségeket azoknak a külföldi vállalkozóknak, akik szeretnének belépni az Egyesült Államok piacára.

Az adóreform számos változást hozott magával, melyek a globális vállalatokra is hatással voltak. A legfontosabb változások a következők:

  • az amerikai társasági adó mértéke 2017 után 35% -ról 21% -ra csökkent;
  • bevezették az Adóalap-eróziót sújtó és visszaélés elleni adó (BEAT), melyet egyes külföldi kifizetésekre terveztek további adókötelezettségek bevezetésével jogi személyek számára;
  • az új finanszírozási szabály elutasítja a külföldi személyeknek fizetett kamatok és jogdíjak levonását.

Az amerikai vállalatok minden jövedelem után kötelesek adózni, függetlenül attól, hogy azt a világ melyik pontján történő üzleti tevékenységből szerezték. Az Egyesült Államokban üzleti tevékenységet folytató külföldi vállalatok úgynevezett „transzferárakkal” találkozhatnak, melyek segítségével a külföldi anyavállalat magasabb árakat számíthat fel a fióktelep számára az árukért és a szolgáltatásokért cserébe, melyekre szintén magas bírságokat szabhatnak ki.

Az Amerikai Egyesült Államok számos más országgal kötött már különféle adóegyezményeket, melyeknek érdemes utánanézni még a cégalapítás előtt. Ha a kérelmező származási országa már írt alá ilyen szerződést az Egyesült Államokkal, további szakmai útmutatásra van szükség.

Mindemellett minden Egyesült Államokban üzleti tevékenységet folytató külföldi magánszemélynek és cégnek ingatlanadót is kell fizetnie, ha az országban ingatlannal rendelkezik, függetlenül az adózó lakóhelyétől.

A jogi előírások országonként eltérőek

Fontos tudni, hogy a jog egyes területeit, például a szabadalmi és a szerzői jogokat kizárólag a szövetségi törvény szabályozza, míg a munkaviszonyra és az értékesítési ügyletekre vonatkozó törvényeket elsősorban az egyes államok határozzák meg. Sok más területet pedig a szövetségi, és az állami törvények egyaránt szabályoznak, ezért az Egyesült Államokban működő vállalkozásoknak nem árt tisztában lenniük azzal, hogy ezek az államonként eltérő párhuzamos jogrendszerek rájuk is vonatkoznak.

A szerződéseket az állami törvény szabályozza. Ha a felek írásbeli megállapodást kötnek, akkor az az aláírt megállapodás, a felek magatartása, az ipari szokások és az alkalmazandó jogszabályok alapján a bíróságok hatáskörébe tartozik. Az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv (UCC) valamely módosítása azonban mind az 50 államban elfogadott, melyek az 500 dollárt meghaladó áruk eladására vonatkozó szerződéseket szabályozzák. Ilyen esetekben a bíróságok megvizsgálják az UCC-t a szerződés esetleges hiányosságainak orvoslása céljából.

Valamennyi szerződésnek tartalmaznia kell egy „jogválasztási” záradékot, amely előírja, hogy mely ország törvényei alkalmazandók, valamint egy „helyválasztási” záradékot is, amely kijelöli azt az államot, ahol a szerződés teljesítése érdekében pert lehet kezdeményezni. Fontos tudni azt is, hogy az Amerikai Egyesült Államokban egyedülálló termékfelelősségre vonatkozó jogszabályok vannak érvényben, ezenkívül a szabadalmakat, a szerzői jogokat, a védjegyeket és az üzleti titkokat is szigorú szellemi tulajdonjogi törvények szabályozzák.

A vállalkozás megalapítása előtt érdemes alaposan tanulmányozni a kereskedelmi jogot is. Az Egyesült Államok piacára belépő külföldi vállalatoknak el kell fogadniuk a munkavállalók felvételével és foglalkoztatásával kapcsolatos amerikai törvényeket . Fontos tisztában lenni azzal, hogy az amerikai jogszabályok különbséget tesznek az „alkalmazottak” és a „független magánvállalkozók” között. Az alkalmazottakra külön adószabályok vonatkoznak, és a szövetségi munkaügyi jogszabály védi őket, míg a magánvállalkozókra nem vonatkoznak ezek az adólevonások, ugyanakkor számos más munkaügyi törvény, például a szövetségi minimálbér viszont rájuk is vonatkozik. Az Egyesült Államokban működő cégeknek ismerniük kell ezeket a különbségeket, és ennek megfelelően besorolniuk alkalmazottjaikat.

Pénzügyi alapok az üzleti tevékenység megkezdéséhez az Egyesült Államokban

Külföldi jogalanyként nehéz amerikai bankszámlát nyitni amerikai jogalanyiság nélkül, és az USA-ban lévő bankok is inkább az amerikai vállalatoknak adnak kölcsön, mint külföldi szervezeteknek. Miután azonban egy külföldi cég már egy ideje sikeresen működik az Egyesült Államokban, a vállalkozás egyre több tőkéhez férhet hozzá az amerikai bankokon keresztül is.

A bevándorlást szigorú törvények szabályozzák

A munkavállalás céljából Egyesült Államokba érkező külföldieknek erre vízum formájában kell engedélyt szerezniük. Az Egyesült Államok vízumait szabályozó törvények összetettek, szigorúak, melyeket vagy az Egyesült Államok Nagykövetsége vagy egy külföldi ország konzulátusa ad ki. Ezek a jogszabályok szövetségi szintűek, ezért a vízumok szabályozása és kibocsájtása nem az egyes államok hatáskörébe tartozik, de a legtöbb esetben az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalának jóváhagyására van szükség.

Mivel többféle vízum létezik, fontos, hogy külföldiként megfelelő típusú vízumot igényeljünk. Az Egyesült Államokba történő belépéskor számos foglalkoztatási kategóriát, különféle befektetői, látogatói vízumokat, valamint a munkaadói támogatás alapján történő munkavállalást is számba kell vennünk. Ezért is érdemes meggyőződni arról, hogy helyes vízumkategóriát választottunk, hogy elkerüljék a hibákat az igénylés során. Miután megszereztünk egy bizonyos kategóriájú vízumot, nagyon fontos, hogy annak szabályait betartsuk, különben megtörténhet, hogy kiutasítanak bennünket az Egyesült Államokból, illetve a visszatérést is megtagadhatják tőlünk.

Egy minőségi és professzionális fordítóiroda sokat segíthet a zökkenőmentes vállalkozásban az Egyesült Államokban

A cégalapítás az Egyesült Államokban alapjáraton nagyon bonyolult a különféle jogszabályok és előírások miatt, és az idegen nyelv okozta nehézségek sokszor csak további akadályokat jelentenek.

Ha valaki külföldön szeretne üzletelni, rendkívül fontos az adott ország nyelvének elsajátítása. Mi is láttunk már olyan esetet, hogy a nyelvtudás hiánya miatti rossz vízum kiválasztása bizony bonyodalmakhoz vezethet, nem beszélve a nehézségekről, melyekkel akkor szembesülhet, mikor beleássa magát a különféle jogszabályok és szerződések útvesztőibe. Ilyen esetekben feltétlenül szükség van szakmai fordítói segítségre, ha szeretné, hogy külföldi vállalkozása sikeres legyen.