Ahogy a programnyelvek egyre változatosabbá válnak, egyre nő az igény arra, hogy az egyik magas szintű nyelven írt alkalmazást lefordítsák egy másikra. Ez a fajta fordítás segíthet a meglévő kód hatékonyabb újrafelhasználásában, különösen akkor, ha a fordítás automatizálható.

Mik azok a programozási nyelvek?

A szoftver egy olyan kifejezés, amelyet minden számítógép-felhasználó ismer. Szoftverek telepítése nélkül semmire sem megyünk számítógépeinkkel. Egyes szoftverek azonban kiválóan teljesítenek, míg mások elmaradnak az elvárásoktól. A kettő közötti szakadékot gyakran a rossz kódolási szabványok vagy a programozó szakértelmének hiánya okozza. Amikor egy programozó programozási nyelv használatával ad utasításokat a számítógépnek, azt kódolásnak nevezik. Programnyelvek és kódolás nélkül nem létezne szoftver. A programozási nyelv az az eszköz, amelyen keresztül az emberek kommunikálnak a számítógépekkel.

Az egyik legszélesebb körben használt programozási nyelv a Java. A Python egy másik jól ismert programozási nyelv. Egyértelmű és egyszerű. Sok számítógépes szakember úgy véli, hogy ez a legegyszerűbben megtanulható nyelv. A Pythont többek között a Pinterest és az Instagram létrehozására használták.

Miben tér el a programozási nyelv a természetes nyelvektől?

A programozási nyelveket az ember hozta létre. A programozási nyelvek jelentős mértékben különböznek a természetes nyelvektől. A programozásban a szavaknak nem lehet több jelentése, míg a természetes nyelvekben igen. Ha egy programozási nyelvet csekély mértékben is másképp alkalmazunk, az jelentős eltérésekhez, sőt, hibákhoz is vezethet a fejlesztés alatt álló programban.

Egy másik jelentős különbség, hogy a természetes nyelv sokkal közérthetőbb, mint a számítógépes nyelvek. Könnyen hozzáigazítható a felhasználók preferenciáihoz. Ahhoz, hogy egy programozási nyelv érthető legyen, szigorúan be kell tartani a szerkezetet, a helyesírást és a szintaxist.

A programozási nyelvek lefordíthatók?

A programozási nyelvek, röviden szólva, nehezen lefordíthatók, mivel nem természetes nyelvek. Nem használnak toldalékokat, sem névmásokat. Ráadásul a többi nyelvjárástól eltérően nincs mondatszerkezetük. A kód nem fog működni, ha az angol részt egy másik nyelvre lefordítjuk. Emiatt a programozási nyelvek fordítása nagy kihívást jelent.

Viszont az egyik programozási nyelven kifejlesztett program lefordítható egy másik programozási nyelvre. Az egyik nyelven írt forráskód egy másik nyelven írt kóddá alakítható át.

Tisztességes eszközök érhetők el a programozási nyelvek fordítására, de ezek csak felgyorsítják a szoftver portolásának folyamatát. Hatékonyan lefordítják a szoftver kódjának egyes részeit, így nincs szükség manuális munkára, de még a legnagyobb programkódfordítók sem tudnak mindent egyedül elvégezni.

A K&J Translations nem nyújt program- vagy szoftverkód-fordítási szolgáltatásokat, de online és lokalizációs szolgáltatások széles skáláját kínáljuk, beleértve weboldalak fordítását is. A fordítási és tolmácsolási igények kielégítése érdekében cégünk kiterjedt emberi fordítói hálózattal rendelkezik a világ különböző területein.